درباره ما

درباره ماهان پرشین

این وبسایت به لحاظ محتوا در جهان و در خصوص امر مهاجرت بی اغراق برترین سایت مهاجرتی حقوقی فارسی است . در بالای صفحه اگر گزینه مهاجرت به کشورها را انتخاب کنید ، نام کشورهای مورد خدمات ما ظاهر میشود ، به سادگی هر کشور را که مایلید انتخاب کنید و در صفحه کشور مذکور شش تقسیم بندی اصلی دارید . تقسیم بندی های مهاجرتی و اقامتی شامل : مهاجرت از طریق تحصیل – مهاجرت از طریق کار – مهاجرت از طریق سرمایه گذاری – اقامت از طریق ازدواج – امور پناهندگی (ما هیچگونه خدماتی در این زمینه نداریم) – اقامت و تابعیت از طریق تولد. شما میتوانید ویدیوهای ما در بخش دانلود رایگان در سه زمینه مهاجرتی ، موفقیت ، و آموزش زبان را ملاحظه بفرمایید. ویدیوهای خاص ما جزء محصولات ماست و به سادگی میتوانید آنها را تهیه بفرمایید. دوره های آموزشی ما و سایر خدمات همگی در منوی اصلی سایت تعریف شده است.