خرید تجهیزات دفاعی و ارتقا تجهیزات

خرید تجهیزات نظامی، ارتقا و تعمیر و نگهداری

نیروهای مسلح کانادا

مشاغل نظامی ، تاریخ ، مزایا ، رتبه ها ، تجهیزات ، عملیات ، مدال ها

امنیت ملی

مقابله با تروریسم، غربالگری امنیتی، محافظت از زیرساخت های مهم، مبارزه با گسترش و تکثیر

امنیت سایبری

دستگاه ها ، شبکه های خانگی و تجاری ، از هویت و پول شما ،امنیت آنلاین ، حمله سایبری محافظت می کنند.

امنیت مرزها

غربالگری افراد و کالاها ، فعالیت های مشکوک مرزی ، لیست خدمات مرزی را گزارش می دهند.

امنیت حمل ونقل

امنیت هواپیمایی ، دریایی ، ریلی و جاده ای

خدمات و مزایا

حقوق، حقوق بازنشستگی، مزایا و خدمات ارتش و RCMP

مشاغل در امنیت و دفاع ملی

نیروهای مسلح کانادا ، RCMP ، اطلاعات امنیتی ، خدمات مرزی ، دفاع و امنیت عمومی